Nanobiomed, Covid-19’a karşı bağışıklığı destekleyen eser geliştirdi

Eurovision

New member
Mehmet KAYA

ANKARA – Nanoteknoloji ve nanotıp alanında uzun yıllardır AR-GE faaliyetleri yürüten Türk biyoteknoloji şirketi Nanobiomed, COVID-19 hastalığında bağışıklığı destekleyen yeni bir eser geliştirdi. DÜNYA’ya değerlendirmelerde bulunan Nanobiomed kurucusu Doç. Dr. Gürer İnanç Budak, 15 yıldır çeşitli nanomalzeme ve organik / inorganik moleküller üzerinde çalıştıklarını, Vaxomed Plus ismini verdikleri yeni eserin formülasyonu için de uzun bir arge çalışması yaptıklarını bildirdi. Risk kümesindeki doktorlarca kullanılan eserin olumlu sonuçlarını raporlama kademesinde olduklarını vurgulayan Budak, “Üründe kullanılan organik flavonoid moleküller FDA tarafınca besin desteklerinde ‘Genel Olarak İnançlı Ürün’ kategorisinde değerlendirildiği için, pandemi devrinde muhtaçlık sahiplerine daha süratli ulaştırabilmek emeliyle, eseri birinci basamakta ‘Takviye Edici Gıda’ olarak ruhsatlandırdık. Formülün milletlerarası patent başvurusunu ve marka tescilini tamamladık. Sıhhat Bakanlığı tarafınca ‘etki, muhafaza ve tedaviye yönelik yararı ve güvenirliği bilimsel olarak ispatlanmış ürünler’ için verilen “Sağlık Beyanlı Ürün” ruhsat müracaatımızı da yaptık. İlerleyen devirde faz çalışmalarının tamamlanmasıyla bir arada ilaç ruhsat başvurusunu da yapmayı planlıyoruz” dedi.

Polifenollerin tesirleri bilimsel çalışmalarla kanıtlandı

Nanobiomed İdare Şurası Lideri Gürer İtimat Budak, eserin formülünde yer alan temel etkin hususların polifenol-flavonoid yapıda moleküller olduğunu, yapılan bilimsel tahlillerde flavonoidlerin COVID-19’a niye olan SARS CoV-2 virüsünün yüzeyindeki M proteazlarına kuvvetli halde bağlanabildiğinin gösterildiğini deklare etti. Misal biçimde, IBM’in sahip olduğu üstün bilgisayarla yapılan matematiksel modelleme çalışmalarında, SARS CoV-2 virusu S (spike) proteinlerine bağlanarak virusun konakçı hücreye tutunmasını engelleyebilecek 47 farklı molekülün belirlendiğini ve bunlar ortasında yer alan üç farklı flavonoid molekülün yeni geliştirdikleri formülasyonda kullanıldığını söylemiş oldu.

Flavonoid’lerin şimdiye kadar COVID-19 takviye ve tedavi protokollerinde yer almamasının sebebi; hayli düşük biyoyararlanım

Polifenoller ve flavonoidlerin antiviral – immün modülatör tesirlerine yönelik bilimsel literatürde epey fazla yayın bulunmasına karşın COVID-19 tedavisinde bağışıklığı desteklemek üzere kullanılabilecek bir eserin şimdiye kadar geliştirilemediğini belirten Doç. Dr. Budak, “Bunun temel sebebi, oral yolla alınan polifenollerin barsaklardan emilim oranlarının (biyoyararlanım) epey düşük olması ve buna karşılık epeyce süratli metabolize oldukları için kandaki seviyelerinin epey çabuk azalmasıdır. Bunu dengelemek maksadıyla yüksek dozlarda kullanıldığında ise yan tesirler ortaya çıkmaktadır. Biz Vaxomed Plus’ta, faal polifenol-flavonoid moleküllerin biyoyararlanımlarını özel kimyasal prosedürlerle arttırdık. Bu sayede epey daha düşük dozlarda bile yüksek tesir gösterebilen, emniyetli ve yan tesir riski minimalize edilmiş yeni bir formül geliştirebildik. Eser 4 yaş üstü çocuklarda ve aşılı – aşısız bireylerde itimatla kullanılabilir. Pre-klinik invitro / invivo toksisite çalışmalarında limit üstü dozlarında bile rastgele bir toksik tesir ya da yan tesir saptanmadı” diye konuştu.

Milletlerarası rekabette de Türkiye’ye avantaj sağlayacak

Emsal eserler geliştirmek için tüm dünyada fazlaca sayıda araştırmanın yürütüldüğünü tabir eden Doç. Dr. Budak, “Bu çalışmaların toplum sıhhatini ilgilendiren – bilimsel hedefleri olduğu kadar, tesirli bir aşı ya da antiviral ilaç geliştirerek pandemi devrinde ekonomik rekabette ön plana çıkmaya çalışan ülkeler için bu araştırmalar stratejik bir gaye haline gelmiştir. Ülkemizde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sıhhat Bakanlığı ve TÜBİTAK öncülüğünde misal bilimsel çalışmalar yürütülüyor. Bu kapsamda değerlendirdiğimizde, yüksek kalite standartları kullanılarak üretilen, fikri mülkiyet, bilgi, teknoloji ve hammadde konusunda dışa bağımlı hiç bir ögenin bulunmadığı, aktifliği ve güvenirliliği kanıtlanmış bir eser olan Vaxomed Plus’ın pandemi ile çabaya katkısının yanında, milletlerarası ticari rekabette de ülkemize büyük bir avantaj sağlayacağına inanıyorum” dedi.
 
Üst