Arçelik yabancı para cinsinden borçlanmak için müracaat yaptı

Trendio

Active member
Arçelik, 1 milyar dolar ya da muadili yabancı para fiyatına kadar tahvil, finansman bonosu yahut gibisi cinsten borçlanma aracı ihraç edilmesine ait Sermaye Piyasası Kurulu’na müsaade müracaatında bulundu.

Arçelik tarafınca Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklama ise şöyleki:

İdare Heyetimiz tarafınca 31.01.2022 tarihinde Şirketimiz Temel Kontratının 7’nci unsurunun vermiş olduğu yetkiye istinaden, Sermaye Piyasası Şurası’nın Borçlanma Araçları Bildirisi kararlarına uygun olarak, yurtarasında satışa sunulmaksızın Türkiye haricinde satılmak üzere 1 yıllık devir içerisinde çeşitli tertip ve vadelerde bir yahut birden çok seferde gerçekleştirilecek toplamda 1.000.000.000 ABD Doları yahut muadili yabancı para fiyatına kadar, piyasa şartlarına bağlı olarak belirlenecek asıllar çerçevesinde tahvil, finansman bonosu yahut gibisi çeşitten borçlanma aracı ihraç edilmesine, kelam konusu ihraçlara ait tüm mukavelelerin ve bu kontratlara ait sair evrakın tanzim ve düzenlenmesi, Sermaye Piyasası Konseyi ve öteki merciler nezdinde gerekli tüm müracaatların yapılması, Sermaye Piyasası Konseyi’nce onaylı toplu ihraç limitimizin geçerlilik mühleti boyunca yapılacak tüm ihraçlarda, ihraçlara ait meblağ, vade, faiz, ek getiri oranı, ihraç vakti ve satış hali dahil tüm şartların belirlenmesi, aracı kurumun seçimi, ihraçların gerçekleştirilmesi, dağıtım temelleri ve tahsisatların belirlenmesi, ihraç, satış ve yurtdışı Borsalara kayıt da dahil olmak üzere yurt ortasında ve haricinde gerekli bütün süreçlerin yerine getirilmesi konularında Hakan Hamdi Bulgurlu, Polat Şen, Özkan Çimen, Murat Kahriman’dan rastgele ikisinin birlikte imzası ile yetkili kılınmasına karar verilmiştir. Bu karar kapsamında Sermaye Piyasası Şurası’na gerekli müsaade başvurusu bugün yapılmıştır.