Vogel yöntemi nedir ?

MoneyBall

Administrator
Yetkili
Admin
Vogel Yontemi Nedir?

Vogel yontemi, arzu edilen karn maksimizasyonu icin bir stok kesim problemi cozum yontemidir. Gelistirilmis olan bu yontem, 1970lerin basnda Alfred Vogel tarafndan ortaya atlmstr. Bu yontem, stok kesim problemi cozumlerinde kullanlan cesitli karar verme teknikleri arasnda cok kullanlan ve en cok tercih edilen bir yontemdir.

Vogel Yonteminin Avantajlar ve Dezavantajlar

Vogel yontemi, problemleri cozmek icin cok basit bir yontemdir. Problemlerin yaklask olarak cozumlenmesi acsndan avantajldr. Vogel yontemi, ksmen cozumlenmis problemleri tam olarak cozmek icin kullanlabilecek bir yontemdir. Bu yontem, cok kolay uygulanabilen ve cozum suresinin cok ksa olmas nedeniyle oldukca etkilidir.

Vogel yontemi, stok kesim problemlerinin tam olarak cozumunu saglamaktan uzaktr. Ayn zamanda bu yontem, problemlerin cok karmask olmas durumunda verimli cozumler uretemez.

Vogel Yonteminin Uygulamas

Vogel yontemi, stok kesim problemlerinin cozumu icin cok basit bir yontemdir. Bu yontemin uygulanmas icin bir stok kesim problemi cizelgesine ihtiyac vardr. Cizelgede, mumkun olan her bir stok seciminin karnn maksimizasyonu icin hesaplanan degerleri yer alr.

Bir sonraki adm, stok cizelgesindeki karnn maksimizasyonuna yonelik en fazla degeri olan satr ve sutunu secmektir. Eger secilen satr ve sutun ayn degerde ise, kar en fazla olan satr ve sutunu secin. Secilen satr ve sutun, cizelgeden silinir.

Sonraki adm, cizelgedeki diger satr ve sutunlarn karnn maksimizasyonuna yonelik degerlerini yeniden hesaplamaktr. Bu adm, onceki admdaki silme islemi ile etkilenen degerleri yeniden hesaplamak icin tekrarlanr. Bu adm, silme islemi ile etkilenmeyen degerlerin degismemesine neden olur.

Bu admlarn tekrar edilmesi ile stok kesim cozumu elde edilir. Burada onemli bir husus, her admda en fazla karn maksimizasyonunu saglayan satr ve sutunu secmektir.