Resmi Gazete’de bugün (01.02.2022)

Trendio

Active member
YÜRÜTME VE YÖNETİM KISMI

YÖNETMELİKLER


–– Kooperatif ve Üst Kuruluşlarının Kontrolüne Dair Yönetmelik

–– Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Gemi ve Su Araçlarında Gazdan Arındırma Yönetmeliği

BİLDİRİMLER

–– Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Bildiri (Sayı: 2021/14)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Bildiri (Sayı: 2022/5)

–– Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Bildiri (Sayı: 2021/16)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Bildirim (Sayı: 2022/6)

–– Yurt haricinde Yerleşik Vatandaşlar Mevduat ve İştirak Sistemi (YUVAM) Hesapları Hakkında Bildiri (Sayı: 2022/7)

ŞURA KARARLARI

–– Güç Piyasası Düzenleme Şurasının 31/01/2022 tarihindeki ve 10756, 10757 Sayılı Kararları

KARAR

–– Malvarlığının Dondurulması sonucunın Kaldırılmasına Ait Karar

YARGI KISMI

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI


–– Anayasa Mahkemesinin 16/11/2021 tarihindeki ve 2014/1474 Müracaat Numaralı sonucu

–– Anayasa Mahkemesinin 24/11/2021 tarihindeki ve 2019/791 Müracaat Numaralı sonucu

İLÂN KISMI

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânı

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Kıymetleri