Öğretmenler Günü araştırmasından çıkan sonuç: Besine da eğitime de para yok!

EsraBetül

New member
Bugün Öğretmenler Günü. Kredi kartı borçlarını ödemekte zorlanan öğretmenler, çocuklarının eğitim gereksinimleri, konutun besin masrafları ve sıhhat harcamalarını da karşılayamamaktan yakınıyor.

Eğitim İş Sendikası’nca Öğretmenler Günü için yapılan araştırmaya, yüzde 49.43’ü erkek, yüzde 50.57’si bayan toplam 3 bin 530 öğretmen katıldı. Araştırma sonuçları şu biçimde:

l-Neredeyse evli her dört öğretmenden birinin eşi işsiz ve meskenin esas gelir kaynağı öğretmen maaşı.

– Öğretmenlerin yaklaşık yüzde 80’i, ailesinin besin gereksinimlerini karşılamakta kuvvetlik çekiyor.

– Öğretmenlerin yüzde 85.3’ü maaş hesaplarındaki “ek hesap” bakiyesini kullanmak zorunda kalıyor.

– İştirakçilerin yüzde 9.6’sı “her zaman”, yüzde 24.8’i “çoğu zaman”, yüzde 29.6’sı “bazı bazı”, yüzde 16.8’i de “ender olarak” çocuğunun eğitim gereksinimlerini gidermekte zorlandığını belirtmiş. Bu hususta “Hiç zorluk çekmiyorum” diyen öğretmen oranı yalnızca yüzde 19.1.

– Ailenin sıhhat harcamalarını karşılama konusunda “hiç kuvvetlik çekmiyorum” diyebilen öğretmen oranı ise yalnızca yüzde 22.3. Öğretmenlerin yüzde 77.7’si bu mevzuda kuvvetlik yaşıyor.

ALMASI DA GÜÇ, ÖDEMESİ DE

– “Kredi kartı borcunu ödemekte zorluk yaşıyor musunuz” sorusuna iştirakçilerin yüzde 90’ı yaşadığını söylemiş.

– Öğretmenlerin yüzde 65.1’i geçinemediği için birinci derecede yakınlarından borç para almak zorunda kalıyor.

– İştirakçilerin yüzde 3.4’ü “her ay”, yüzde 8.3’ü “çoğu aylarda”, yüzde 21.6’sı ise “bazı bazı” borç para bulmak zorunda kaldığını söylemiş. Öğretmenlerin birçok, borçları niçiniyle mesleksel motivasyonlarının düştüğünü belirtmiş.

– Öğretmenlerin yüzde 85.5’i borçlarını ödemekte kuvvetlik çekiyor.

– Öğretmenlerin yüzde 72.4’ü, maaşlarının ömür standartlarını karşılayacak seviyede olmadığı niyetinde.

– Öğretmenler yüzde 64.2’si, düşük maaşları niçiniyle toplumdaki saygınlıklarının yıprandığını söylemiş.

RUHSAL MESELELER

– Düşük maaşlar niçiniyle iştirakçilerin yüzde 26.4’ü “her zaman”, yüzde 26.4’ü “çoğu zaman”, yüzde 24’ü ise “bazı bazı” ruhsal problemler yaşadığını belirtmiş.

– Öğretmenlerin yaklaşık yüzde 70’i konut kirasını ödemekte kuvvetlik çekiyor.

– Ek iş arayan öğretmen oranı yüzde 84.3.

– İştirakçilerin yüzde 26.9’u “her zaman”, yüzde 34.6’sı ise “çoğu zaman” uzaktan ders vermenin iş yükünü artırdığını söylemiş. “Online eğitim beni hiç zorlamıyor” diyen öğretmen oranı yalnızca yüzde 7.

– Öğretmenlerin yüzde 43.1’i “her zaman”, yüzde 35.1’i ise “çoğu zaman” uzaktan eğitimin verimsiz olduğunu belirtmiş.

– “Öğrencilerimden uzak kalmak mesleksel motivasyonumu her vakit düşürüyor” diyen öğretmen oranı yüzde 39.1. “Meslektaşlarımdan uzak kalmak mesleksel motivasyonumu her vakit düşürüyor” diyenlerin oranı da yüzde 31.5.

– Öğretmenlerin yalnızca yüzde 7.7’si okul idarelerinin salgınla ilgili uygulamalarını başarılı buluyor.

TARIM PERSONELİ ÇOCUKLARA EĞİTİM TAKVİYESİ


Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), Şanlıurfa’nın Harran ve Eyyubiye ilçelerinde yaşayan 80 mevsimlik tarım personeli çocuğa eğitim takviye kitleri ulaştırdı.

Vakfın, Hollanda Kraliyeti Büyükelçiliği Matra Fonu’ndan aldığı takviyeyle 2019 yılında başlatmış olduğu, Şanlıurfa’nın Harran ve Eyyübiye ilçelerinde yaşayan mevsimlik tarım çalışanlarının çocuklarına eğitim takviyesi sağlamayı amaçlayan projeye, salgın niçiniyle orta verilmişti. Göç niçiniyle yer değiştiren ve okula devam edemeyen çocukların öğrenmeye, gelişmeye devam etmesi ve okula dönüşte daha az ahenk sorunu yaşamalarını hedefleyerek özel bir proje geliştirildi. Bu çocukların eğitimden uzak kalmalarının önüne geçmek için çocukların anne, baba, öğretmen ya da başka yetişkinlerden takviye alamayacağı kurallarda akademik ve şahsi gelişimlerinin devam edebileceği eğitime takviye kitleri hazırlandı.

Çocuklara internet irtibatı olmadan kullanabilecekleri, Türkçe ve matematik öğrenebilecekleri, zekâ ve temel ömür hünerleri gelişimi sağlayabilecekleri farklı çevrimdışı eğitim uygulamaları yüklenmiş tablet bilgisayarlar verildi. Çocukların kümeler halinde oynayabilecekleri, oynarken de Türkçe, matematik ve genel kültür ayrıntılarını artırabilecekleri kutu oyunları ve okuma-yazma maharetlerini geliştirebilecekleri kitap setleri de armağan edildi.